Αγροτικά φωτοβολταϊκά πάρκα των 100 και 500 Kw

Με βάση την αύξηση από 20% σε 75% του ποσοστού της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές που μπορεί να πωλήσει ο αγρότης στο σύστημα, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα, πως θα λειτουργεί ο ταυτόχρονος συμψηφισμός (Net Metering) και η πώληση ενέργειας για φωτοβολταϊκά των 100 και 500 kw, ώστε να γίνει πιο κατανοητό στους ενδιαφερόμενους αγρότες.

Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε για πόσα στρέμματα που αρδεύονται με ρεύμα, θα μπορεί να γίνει συμψηφισμός ενέργειας του 25% της παραγόμενης ενέργειας   και παράλληλα, πόσα χρήματα θα μπορεί να βγάλει ετησίως ο ίδιος αγρότης από την πώληση του υπολοίπου 75%  της ενέργειας που παράγει.

Για το σκοπό αυτό, συμβουλευτήκαμε την κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των κατασκευών Φωτοβολταϊκών πάρκων, την «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ energy» και την ιδιοκτήτρια κα Φωτεινή Κούρου και επιλέξαμε για τα παραδείγματά μας, τέσσερις καλλιέργειες: Βαμβάκι, Καλαμπόκι, Όσπρια και Οπωροφόρα δέντρα.

Έτσι λοιπόν:

Για αγροτικό Φωτοβολταϊκό 100 kw :

Ένα «100άρι» Φωτοβολταϊκό, αποδίδει 150.000 Kwh το χρόνο (1KW=1.500 Kwh)

ΝΕΤ METERING:

Ο κάτοχος του συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού, μπορεί να κάνει συμψηφισμό  (Net Metering), το 25% της ενέργειας που παράγει, ως εξής:

 • Τo 25% της παραγόμενης ενέργειας των 150.000 Kwh είναι 37.500 Kwh

Εάν υπολογίσουμε με μία μέση παροχή 40 m3 με μοτέρ 37,3 Kw, τότε για την άρδευση απαιτούνται για :

 • Βαμβάκι 427,3 Kwh/στρ.
 • Καλαμπόκι 606,4 Kwh/στρ.
 • Όσπρια 443, 6 Kwh/στρ.
 • Οπωροφόρα δέντρα 568 Kwh/στρ.

Συνεπώς, το 25% του συμψηφισμού, αντιστοιχεί σε:

 • 87 στρέμματα Βαμβάκι (37.500 Kwh÷427,3 Kwh/στρ)
 • 61 στρέμματα Καλαμπόκι (37.500 Kwh÷606,4 Kwh/στρ.)
 • 84 στρέμματα Όσπρια (37.500 Kwh÷443, 6 Kwh/στρ.
 • 66 στρέμματα Οπωροφόρα δέντρα (37.500 Kwh÷568   Kwh/στρ.   )

ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ):

Ας δούμε τώρα, ο κάτοχος του φωτοβολταϊκού των 100 Kw, τι κέρδος θα έχει σε χρήμα, από την πώληση του 75% της παραγόμενη ενέργειας.

Από τις 150.000 Kwh το 75% είναι 112.500 Kwh, τις οποίες αν τις πολλαπλασιάσουμε με την τιμή αναφοράς 0,07364 ευρώ, τότε το κέρδος του κατόχου του φωτοβολταϊκού των 100Kw, θα είναι 8.284.5 ευρώ το χρόνο.

Συνεπώς ο συγκεκριμένος αγρότης που έχει Φωτοβολταϊκό 100Kw, έχει διπλό όφελος:

 • Αρδεύει χωρίς να πληρώνει ΔΕΗ, 87 στρ. Βαμβάκι ή 61 στρ. Καλαμπόκι, ή 85 στρ. Όσπρια, ή 66 Οπωροφόρα δέντρα και
 • Κερδίζει πέραν του συμψηφισμού, άλλες 8.284.5 ευρώ το χρόνο στο χέρι.

Για 500 kw Φωτοβολταϊκό:

Ένα «500άρ» φωτοβολταϊκό, αποδίδει 750.00Kwh (1KW=1.500 Kwh)

ΝΕΤ METERING:

Ο κάτοχος του συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού, μπορεί να κάνει συμψηφισμό  (Net Metering), το 25% της ενέργειας που παράγει, ως εξής:

 • Τo 25% της παραγόμενης ενέργειας των 750.000 Kwh είναι 187.500 Kwh

Εάν υπολογίσουμε με μία μέση παροχή 40 m3 με μοτέρ 37,3 Kw, τότε για την άρδευση απαιτούνται για :

 • Βαμβάκι 427,3 Kwh/στρ.
 • Καλαμπόκι 606,4 Kwh/στρ.
 • Όσπρια 443, 6 Kwh/στρ.
 • Οπωροφόρα δέντρα 568 Kwh/στρ.

Συνεπώς, το 25% του συμψηφισμού, αντιστοιχεί σε:

 • 438 στρέμματα Βαμβάκι (187.500 Kwh÷427,3 Kwh/στρ.)
 • 309 στρέμματα Καλαμπόκι (187.500 Kwh÷606,4 Kwh/στρ.)
 • 422 στρέμματα Όσπρια (187.500 Kwh÷443, 6 Kwh/στρ.)
 • 330,1 στρέμματα Οπωροφόρα δέντρα (187.500 Kwh÷568 Kwh/στρ.)

ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ):

Ας δούμε τώρα, ο κάτοχος του φωτοβολταϊκού των 500 Kw, τι κέρδος θα έχει σε χρήμα, από την πώληση του 75% της παραγόμενη ενέργειας.

Από τις 750.000 Kwh το 75% είναι 562.500 Kwh, τις οποίες αν τις πολλαπλασιάσουμε με την τιμή αναφοράς 0,07364 ευρώ, τότε το κέρδος του κατόχου του φωτοβολταϊκού των 500Kw, θα είναι 41.422,5 ευρώ το χρόνο.

Συνεπώς ο συγκεκριμένος αγρότης που έχει Φωτοβολταϊκό 500Kw, έχει διπλό όφελος:

 • Αρδεύει χωρίς να πληρώνει ΔΕΗ, 438 στρ. Βαμβάκι ή 309 στρ. Καλαμπόκι, ή 422 στρ. Όσπρια, ή 330,1 Οπωροφόρα δέντρα και
 • Κερδίζει πέραν του συμψηφισμού, άλλες 41.422,5 ευρώ το χρόνο στο χέρι. 
 • Εφημερίδα «ΑγροΕκφραση»

Related Post

0 Comments

leave a comment