ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «Ελληνικής Ενεργειακής Κοινότητας»

Διακριτικός τίτλος :

Ελληνική Ενεργειακή Κοινότητα  « ΑΘΗΝΑ  » 

Τα πρώτα Ιδρυτικάμέλλοι  είναι συνολικά  15  κατ΄ελαχιστον.

Σκοπός:

• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ  ΠΑΡΚΩΝ  ΚΑΙ  ΜΙΚΡΩΝ  ΑΝΕΜΟΓΕΝΙΤΡΙΩΝ

• ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ:  1ος.

  1. SOLAR  PROJECT  POWER – 18 MW

ΒΗΜΑ 1. Άμεση Προτερεότητα 1ουΣτόχου, είναι  η Αναζήτηση Εκτάσεων σε Περιοχές που αναφέρουμε στην συνέχεια.

Χρονοδιάγραμμα :

Η ολοκλήρωση έρευνας και –  ανέβρεση των εκτάσεων  του 1ου  στοχου μεχρι 20-7-2020

Συγκεκριμένα :

  1η Φάση:

Περιοχές :

Οι Περιοχες 1ου Στόχου*Μας ενδειαφέρουν οι εκτάσεις να  είναι  εντός *Περιφέρειας  Ατικής , & *Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Βήματα – Ιδικά  Στοιχεία:

1.         *Αναζήτηση εκτάσεων  πρός  άμεση  μίσθωση

2.         *Το προσύμφωνο μίσθωσης ,25 έτη .

3.         * Προωπτική αγοράς  μετά την έγκριση των ορών σύνδεσης και κατασκευής του κάθε έργου .

Παρακαλω επικοινωνηστεμαζι μας εφόσον υπάρχει ενδιαφέρων συνεργασίας για τα ανωτερω καταθετωντας προτασης και προσφορες σας . 

Ευχαριστω

Μεεκτιμηση

ΓΙΑΤΗΝ R&DIST – IKE  & JV – GREEN UP UAE INVEST  LCC .

prasinaenergy@gmail.com

Related Post

0 Comments

leave a comment