ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ,ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΣ 1 MW

Τα 5. Φ / Β  ΠΑΡΚΑ αποτελούμενα ισχύος 100 KW έκαστο.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Related Post