ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Ελλάδα Συνολικής ισχύς  108MW .

Πωλείται χαρτοφυλάκιο Φ / Β  ΠΑΡΚΑ αποτελούμεναcluster 108 X 1 MW = 18 MW, Χ =108MW

Είδος εταιρείας- 6 . EKOIN ,Ενεργειακές Κοινότητες.

  • Η περιοχή είναι μια από τις περιοχές με το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον για ΑΠΕ καθώς συγκεντρώνει αποκλειστικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, για πλήρη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και την οριοθέτηση της περιοχής.
  • Ευνοϊκή νομοθεσία και εγκαταστάσεις καθ ‘όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης
  • Iδιωτικές ή μισθωμένες εκτάσεις
  • Περιοχή απαλλαγμένη από περιβαλλοντικούς περιορισμούς
  • Το σημαντικότερο είναι 0,065 € / kwh τιμή ΦΒ PV μέχρι το τέλος του 2022, ανήκουν σε 6 Ενεργειακές Κοινότητες 61 μελών τοcluster18ΜW το καθένα.
  • ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ clusterχαρτοφυλάκιο 108 X 1 MW – 108MW= …………….000 €
  • ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Υποσταθμού Υψηλής Τάσης  = ………………..000 €

1. Τα ηλιακά πάρκα που είναι έτοιμα να κατασκευαστούν κατά την περίοδο (2021-2022) ειδικά τα έργα των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

2. Το Εγγυημένο (τιμολόγιο –ταριφα ) 0,68, – 0,65 Mwh αφορά μόνο τα έργα των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

2.1. Εγγυημένη τιμή για 20 χρόνια.

Επιβεβαιώστε το ενδιαφέρον σας για το (LOI – LETTER), εντός 10 ημερών από τη λήψη αυτού του μηνύματος.

Σημειωση:

Eνδεικτικα επισυναπτουμε  το 1ο και 2ο  τμημα ΝΕΟ ( Portfolio2 GW 2021 -2022  ) που διαθετουμε.

IDnumber Ι.Ι. Φωτοβολταϊκά πάρκα ενεργειακών Κοινοτήτων Δυτικης Ελλαδας.

1.Έξι (6) ενεργειακές κοινότητες, που έχουν ιδρυθή έχουν ήδη κατασκευάσει 114 Φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 94 MW, τα οποια  από την αρχή του Μηνα μαιου 2021 θα εχουν τεθει  σε λειτουργία. Τίμημα πωλήσεως 95 εκ. Ευρώ .Η εταιρία συμφωνεί να κατατεθή το 35% του τιμήματος σε έναν escrowaccount μέχρι να ληφθούν όλες οι αναγκαίες άδειες και το υπόλοιπο 65% να πληρωθή κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

IDnumber Ι.ΙΙ. Φωτοβολταϊκά  – Πάρκα Κεντρικης Ελλαδας ?  Α.Ε.

  • Η εταιρία έχει λάβει άδειες παραγωγής για 12 φωτοβολταϊκά πάρκα σε ιδιωτικές ή μισθωμένες εκτάσεις συνολικής ισχύος 484 MW.
  •  Η εταιρία πωλεί τις άδειες παραγωγής και συμφωνεί να υποστηρίξει τον επενδυτή να λάβει όλες τις αναγκαίες για την κατασκευή τους άδειες μέσα σε μια περίοδο 6-8 μηνών.
  • Το τμήμα εξαγοράς των αδειών παραγωγής έχει ορισθή στο ποσό των 9,5 εκ. Ευρώ. Η εταιρία συμφωνεί να κατατεθή το 30% του τιμήματος σε έναν escrowaccount μέχρι να ληφθούν όλες οι αναγκαίες άδειες και το υπόλοιπο 70% να πληρωθή κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

IDnumber Ι.ΙΙΙ. Αιολικό πάρκο /////????? .A. (????)

1.Αιολικό πάρκο ισχύος 74MW  εκ των οποίων τα 40 MW είναι ήδη έτοιμα και τα 34MW υπό κατασκευή .       

Τίμημα εξαγοράς 84 εκ. Ευρώ με το κλειδί στο χέρι με πλήρη σύνδεση.

IDnumber Ι.ΙV. Αιολικά πάρκα ομίλου ????? ( //// Α.Ε.)

1.18 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 480 ΜW έτοιμα λειτουργικά.

2.Συνολικό τίμημα 820 εκ. Ευρώ.

IDnumber ? Ι.V. Φωτοβολταϊκά πάρκα εταιρίας /////  HOLDING / ?   LTD

1.Ενιαίο φωτοβολταϊκό πάρκο 108 MW στο στάδιο λήψεως των αδειών σε μισθωμένη έκταση 2.000 στρεμμάτων. Το τμήμα εξαγοράς των αδειών παραγωγής έχει ορισθή στο ποσό των 7 εκ. Ευρώ.

 Η εταιρία συμφωνεί να κατατεθή το 40% του τιμήματος σε έναν escrowaccount μέχρι να ληφθούν όλες οι αναγκαίες άδειες και το υπόλοιπο 60% να πληρωθή κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

IDnumber Ι.VI. Αιολικό πάρκο ///???/ Α.Ε.

1.Η εταιρία έχει λάβει άδεια παραγωγής για ένα αιολικό πάρκο ισχύος 20,5 MW, την οποία πωλεί με τίμημα 3,4 εκ. Ευρώ.

2.Η εταιρία δεσμεύεται να υποστηρίξει τον επενδυτή προκειμένου να λάβει όλες τις αναγκαίες άδεις σε μια περίοδο 6-8 μηνών.

IDnumberI.VII Φωτοωολταικά πάρκά Φωτοβολταϊκά πάρκα ενεργειακών Κοινοτήτων στην Μακεδονία , Θεσσαλία και δυτικη Ελλαδα ,  ισχύος 362 MW αδειοδοτημένα.

ID number I.VII 1. Macedonia, North Greece Solar Power Final 108,MW, Central – Landscape in Greece – 15102020 (1).

 Το τμήμα εξαγοράς των αδειών παραγωγής έχει ορισθή στο ποσό των 7,5  εκ. Ευρώ. Η εταιρία συμφωνεί να κατατεθή το 40% του τιμήματος σε έναν escrowaccount ,και το υπόλοιπο 60% να πληρωθή κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

IDnumberI.VII 2. WesternGreeceRegion- SolarPowerFinal 154,MW, – LandscapeinGreece – 15102020,

Το τμήμα εξαγοράς των αδειών παραγωγής έχει ορισθή στο ποσό των 19 εκ. Ευρώ.  Η εταιρία συμφωνεί να κατατεθή το 40% του τιμήματος σε έναν escrowaccount και το υπόλοιπο 60% να πληρωθή κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

ID number I.VII 3. Central Greece – Solar Power Final 100,MW, – Landscape in Greece – 15102020,

 Το τμήμα εξαγοράς των αδειών παραγωγής έχει ορισθή στο ποσό των 12 εκ. Ευρώ.

Η εταιρία συμφωνεί να κατατεθή το 40% του τιμήματος σε έναν escrowaccount και το υπόλοιπο 60% να πληρωθή κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

IDnumberI.VII 4. WesternGreeceRegionSolarPowerFinal 18,MW , συγκεντρωμένα εργα  18.MW  της ”ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ” στην περιοχή της ΚΟΖΑΝΗΣ.

Το τμήμα εξαγοράς των αδειών παραγωγής έχει ορισθή στο ποσό των 2,4 εκ. Ευρώ.

Η εταιρία συμφωνεί να κατατεθή το 40% του τιμήματος σε έναν escrowaccount και το υπόλοιπο 60% να πληρωθή κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

IDnumberI.VII 5. EastMacedoniaGreeceRegionSolarPowerFinal 15, MW, συγκεντρωμένα εργα  15 .MW  της ”ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ” στην Περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας – ΚΑΒΑΛΑΣ.

 Το τμήμα εξαγοράς των αδειών παραγωγής έχει ορισθή στο ποσό των 2,1 εκ. Ευρώ. Η εταιρία συμφωνεί να κατατεθή το 40% του τιμήματος σε έναν escrowaccount και το υπόλοιπο 60% να πληρωθή κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Related Post