ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ 1,2 GW

Συνολικής ισχύς 1,2 GW

Πωλείται χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από 10 φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύς 1,2 GW .

Είδος εταιρείας-IKE

10. Εταιριες (IKE )  με Αιτημα τους ( ιδιωτικές ή μισθωμένες εκτάσεις) , συντομα θα ενταχθούν στην κατηγορία των fast track (στρατηγικές επενδύσεις)και «έτοιμα να υπογράψουν» για παραγωγή «πράσινου» υδρογόνου κ.α. Επομένως, εάν ενδιαφέρεστε για μέρος ή όλο το χαρτοφυλάκιο 1,2 GW, θα πρέπει να υποβληθεί επιστολή ενδιαφέροντος (LOIB – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ), η οποία πρέπει να περιλαμβάνει απόδειξη χρημάτων (επιστολή POF) για να ληφθεί υπόψη η διαθεσιμότητα τα απαιτούμενα κεφάλαια για το αντίστοιχο έργο της επιλογής σας.

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ???  MW Eργα  =  00.000 € , Μετά από συζήτηση και τελική διαπραγμάτευση, θα ακολουθηθεί η διαδικασία ελέγχου για κάθε έργο και οι απαιτούμενες πληρωμές θα ασφαλιστούν σε λογαριασμό εγγύησης.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Related Post