7143

*Πωλούνται : Σήμερα 2 Φωτοβολταϊκά  έργα  500.kw στην Αττική 

 έχει ξεκινήσει  παραγγελία εξοπλισμού για κατασκευή. Τιμή  για κάθε ένα  480.000€

Related Post