Πώς θα λειτουργούν τα “αγροτικά” φωτοβολταϊκά που εξήγγειλε η κυβέρνηση

X