ΦΒ ΠΑΡΚΟ 500 KW ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

Φωτοβολταϊκό πάρκο 500 KW υπό κατασκευή, είναι διαθέσιμο προς πώληση

Τα ετήσια έσοδα του πάρκου αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 57.500 και 58.300 χιλιάδων ευρώ. 

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Related Post