Φ / Β ΠΑΡΚΟ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ 100kw

ID-PRASINA -04. A – 2021

Ιχνηλάτες 100kw Ημερομηνία σύνδεσης 4/2010

444 πάνελ ALEO 225 Wp και 15 μετατροπείς SMA 7000 SMC TL

FiT 380 € / MwhTOTAL PRODUCTION 2020: 208.981 kWp

Έσοδα 208.981 x 0,38 = 79.412,78

Είδος εταιρείας AE

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Related Post