Φ / Β ΠΑΡΚΟ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ 100kw

ID-PRASINA -02. A – 2021

Ημερομηνία σύνδεσης 6/2010

180 πάνελ ALEO 225 Wp& 258 πάνελ ALEO 230 Wp 15 μετατροπείς SMA 7000 SMC TL

FiT 380 € / MwhTOTAL PRODUCTION 2019: 209.826 kWp

Έσοδα 209.826 x 0,38 = 79.733,88

Είδος εταιρείας SA

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Related Post