Μικροί και μεγάλοι επενδυτές μπαίνουν στα φωτοβολταϊκά