*Πωλούνται : Σήμερα 2 Φωτοβολταϊκά  έργα  500.kw στην Αττική 

Συμμετοχή στην Ενεργειακή Κοινότητα με αγορά μεριδίου