Ενεργειακές Κοινότητες: Χρηματοδότηση έως 1 εκατ. ευρώ για έργα ΑΠΕ και ηλεκτροκίνησης

Χρηματοδότηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων από το ΕΣΠΑ έως 1 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, για έργα ΑΠΕ αλλά και ηλεκτροκίνησης προωθεί το ΥΠΕΝ.

Από το ΥΠΕΝ γίνεται γνωστό ότι είναι έτοιμη, ανεξάρτητα από τις τρέχουσες εκλογικές εξελίξεις, να προκηρυχθεί το προσεχές διάστημα η νέα δράση χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων των Ενεργειακών Κοινοτήτων, συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ ευρώ., από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠΑΝΕΚ).

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΥΠΕΝ  η  ενίσχυση των Ενεργειακών Κοινοτήτων θα κυμαίνεται μεσοσταθμικά στο 40% (επιδότηση του κόστους του έργου), ενώ το μέγιστο όριο χρηματοδότησης αναμένεται να φτάνει το 1 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.

Δικαιούχοι θα είναι Ενεργειακές Κοινότητες που έχουν ήδη συσταθεί και είναι εγγραμμένες στο ΓΕΜΗ και εκείνες που πρόκειται να συσταθούν.

Προκειμένου δε να προετοιμαστούν οι νέες τοπικές αρχές, θα δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα για την κατάθεση αιτήσεων.

Η ένταση της ενίσχυσης των Ενεργειακών Κοινοτήτων θα κυμαίνεται μεσοσταθμικά στο 40% (επιδότηση του κόστους του έργου), ενώ το μέγιστο όριο χρηματοδότησης αναμένεται να φτάνει το 1 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες για χρηματοδότηση θα είναι αυτές που περιγράφονται στον νόμο για τις Ενεργειακές Κοινότητες (4513/2018) και αφορούν έργα ΑΠΕ αλλά και ηλεκτροκίνησης, ενώ ειδική μέριμνα δίνεται σε όσες προσανατολίζονται στην υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας (π.χ. παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας). Ειδικά για τις ΕΝΚΟΙΝ που θα περιλαμβάνουν αποκλειστικά ή θα συμπεριλαμβάνουν και δραστηριότητες που θα αφορούν την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, προωθείται επιπλέον χρηματοδοτική στήριξη, κατά ένα ποσοστό.

500 MW έως το 2030

Τον Ιανουάριο 2018 νομοθετήθηκε ένας καινοτόμος, για τα ελληνικά δεδομένα, θεσμός, αυτός των Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΝΚΟΙΝ), που συνδέεται άμεσα με το  Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ),  στο οποίο υπάρχει πρόβλεψη για περίπου 500 MW από Ενεργειακές Κοινότητες έως το 2030.

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρεται ότι για πρώτη φορά με τον νόμο του ΥΠΕΝ εισάγεται η ενεργειακή δημοκρατία, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες, τοπικούς φορείς (δήμους / περιφέρειες) και μικρομεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν, μέσω της άμεσης ενεργού εμπλοκής τους σε ενεργειακά εγχειρήματα, με προτεραιότητα στις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση, που συνεπάγονται ήπιες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.

Πολίτες και τοπικοί φορείς αποκτούν διττό ρόλο ως καταναλωτές και ως παραγωγοί ενέργειας (prosumers). Παράλληλα, δημιουργεί «χώρο» για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας ώστε να εισέλθει στην ενεργειακή αγορά με πιο ευνοϊκούς όρους. Ο πολιτικός σχεδιασμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων βασίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες: διακυβέρνηση – εκδημοκρατισμός, ενίσχυση τοπικότητας, ενίσχυση συνεργιών συμπράξεων.

Το ενδιαφέρον που υπάρχει βαίνει διαρκώς αυξανόμενο: ήδη έχουν ιδρυθεί 76 Ενεργειακές Κοινότητες και περίπου άλλες τόσες βρίσκονται υπό ίδρυση. Μάλιστα για την ενίσχυση του θεσμού έχουν εισαχθεί οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης, όπως:

* Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας για 5 έτη και για 10 έτη στα μικρά νησιά.

* Δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου.

* Ειδικές προϋποθέσεις και όροι προνομιακής συμμετοχής ή εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών – μειωμένες χρεώσεις για σταθμούς ΑΠΕ που συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προτεραιότητα κατά την αδειοδότηση, ελάχιστο κεφάλαιο για χορήγηση άδειας προμήθειας 60.000 ευρώ, ειδικές προβλέψεις για τηλεθέρμανση κ.λπ.

Επίσης, ολοκληρώθηκαν και συγκεκριμένες παρεμβάσεις όπως η ρύθμιση για το ασφαλιστικό των Κοινοτήτων, η τιμολόγηση για τα φωτοβολταϊκά, η εξαίρεση από διαγωνισμούς, ο ενεργειακός συμψηφισμός. https://communities.gr/

Related Post

0 Comments

leave a comment