Αναρτήθηκε ο Πίνακας με τους υπόχρεους για την καταβολή τέλους διατήρησης της άδειας παραγωγής ΑΠΕ για τα έτη 2017-2019.