Η στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2019