ΣΠΕΦ: Να μειωθεί στο μισό η εισφορά των παλιών φωτοβολταϊκών για διακοψιμότητα και να μηδενιστεί για τα καινούργια