ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ 1,2 GW

Συμμετοχή στην Ενεργειακή Κοινότητα με αγορά μεριδίου