Ενοίκια γης 250 ευρώ το στρέμμα από επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά