ΣΠΕΦ: Να μειωθεί στο μισό η εισφορά των παλιών φωτοβολταϊκών

Επιστολή προς το ΥΠΕΝ απέστειλε ο ΣΠΕΦ με θέμα τη μείωση του συντελεστή ΣΔu επαγγελματικών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στο Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) για την χρηματοδότηση των Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ).

Συγκεκριμένα, ο σύνδεσμος αναφέρει καταρχάς ότι είναι περιττή η επέκταση του μέτρου της διακοψιμότητας. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ελάφρυνση των επαγγελματικών φωτοβολταϊκών που χρηματοδότησαν το εν λόγω μέτρο κατά 67% όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο ΣΠΕΦ σημειώνει μεταξύ άλλων ότι τα νεώτερα φωτοβολταϊκά και ΑΠΕ του ν. 4414/2016 πρέπει να απαλλαγούν ολοσχερώς κάθε σχετικής επιβάρυνσης και τα παλαιά να πληρώνουν στο εξής τη μισή εισφορά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΣΠΕΦ:

Αξιότιμε κε Υπουργέ, κε Υφυπουργέ και κα Γεν. Γραμματέα

Ενημερωθήκαμε από δημοσιεύματα στον τύπο πως επήλθε επί της αρχής συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου σας και της DG Comp σχετικώς με την ανανέωση του μέτρου των ΥΔΦ (διακοψιμότητα) για περίοδο μέχρι 30/9/21. Χωρίς να επιθυμούμε να επεκταθούμε στους λόγους για τους οποίους το εν λόγω μέτρο είναι επίπλαστο ως «εργαλείο» ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος, αφού στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την εισαγωγή του το 2016 έχουμε κοινοποιήσει πλήθος τεχνικών αναλύσεων και μελετών που περίτρανα το αναδεικνύουν, θα επιθυμούσαμε επιπλέον να υπογραμμίσουμε πως σε συνέχεια και της ύφεσης στη ζήτηση λόγω του COVID-19 αλλά και της συνεπακόλουθης κατάρρευσης των χονδρεμπορικών τιμών του ρεύματος, που πιθανολογούμε πως θα διαρκέσουν για όλη την σκοπούμενη περίοδο έως το 2021, το μέτρο καθίσταται έτι περαιτέρω περιττό. Το γεγονός μάλιστα πως η φερόμενη στα ΜΜΕ επί της αρχής συμφωνία του ΥΠΕΝ με την DG Comp αφορά ποσότητα συνολικά 800 MW (για ΥΔΦ 1 και ΥΔΦ2) αντί των 1,600 MW που ίσχυαν την περίοδο 2018-19 σύμφωνα με την τότε ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/32920/9181, άρθρο 2, παρ. 2, νομίζουμε μαρτυρά πως άπαντες αναγνωρίζουν πλέον την ανωτέρω πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που την 4ετία 2016-2019 κόστισε 160 εκατ. ευρώ σε βάρος των παραγωγών για να παράσχουν οι λήπτες βιομηχανικοί καταναλωτές σωρευτικά για περίπου 130 ώρες μόλις 200 MW μείωσης φορτίου, τα οποία σε ανηγμένη ως εκ τούτου βάση αποζημιώθηκαν προς ~6,500 €/ΜWh!

Η μείωση λοιπόν των ποσοτήτων των ΥΔΦ κατά 50% στα συνολικά 800 MW από 1,600 MW την προηγούμενη περίοδο 2018-19, που δεν χωρεί να συνοδεύεται από αύξηση των ήδη υψηλών τιμών πλαφόν των 70,000 €/MW/έτος για την ΥΔΦ1 και 50,000 €/MW/έτος για την ΥΔΦ2 της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/32920/9181, άρθρο 11, παρ. 6, αφήνει σημαντικά περιθώρια για την ανάλογη κατά 50% ελάφρυνση των ΑΠΕ και ιδίως των επαγγελματικών φωτοβολταϊκών του διασυνδεδεμένου συστήματος που χρηματοδότησαν το μέτρο κατά 67% όλα τα προηγούμενα χρόνια μέσω ενός ΜΤΑΕ στο 3.6% επί του τζίρου τους, παραλόγως μακριά από όλες τις υπόλοιπες ανανεώσιμες και φυσικά τους συμβατικούς παραγωγούς. Τα προηγούμενα αυτά χρόνια έχουμε πολλάκις αποστείλει οικονομικές αναλύσεις στο Υπουργείο σας που στοιχειοθετούν τον ασύμμετρο χαρακτήρα της επιβάρυνσης των επαγγελματικών φωτοβολταϊκών του διασυνδεδεμένου συστήματος στο υπερβολικό ΜΤΑΕ του 3.6% (ΜΤΑΕ = 2xΣΔu, όπου το ΣΔu των επαγγελματικών φωτοβολταϊκών οριζόταν στο 1.8) μακριά από τους υπολοίπους. Τώρα λοιπόν που η ποσόστωση των ΥΔΦ μειώνεται στο μισό, νομίζουμε πως ανυπερθέτως η ελάφρυνση κατά τουλάχιστον 50% πρέπει να αρχίσει από αυτά.

Σε ότι αφορά τα «νεότερα» φωτοβολταϊκά και ΑΠΕ του ν. 4414/2016, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών τιμών αναφοράς (ΤΑ), είτε εντός είτε εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών, με τις οποίες αμείβονται και σε συνέχεια των προβλέψεων του άρθρου 45 του ν. 4643/2019 για την περαιτέρω ειδική κατηγοριοποίηση τους ως προς του συντελεστές ΣΔu, εκτιμούμε πως πρέπει να απαλλαγούν ει δυνατόν ολοσχερώς κάθε επιβάρυνσης για τις ΥΔΦ μέσω ενός μηδενικού ή έστω εξαιρετικά χαμηλού συμβολικού συντελεστή ΣΔu για ΜΤΑΕ. Άλλωστε όλα αυτά τα έργα του ν. 4414 έρχονται και προστίθενται αυτών των ν. 3468 και ν. 3851 που χρηματοδοτούσαν από το 2016 τις ΥΔΦ προσαυξάνοντας περιττά έτι περαιτέρω τους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού του μέτρου την ώρα που αυτό καλείται τώρα να μειωθεί κατά 50%.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

Δρ. Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος

Γιώργος Σαμαράς – Γεν. Γραμματέας

Related Post

0 Comments

leave a comment