1. ΑΔΕΙA ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ – 500KW

Συμμετοχή στην Ενεργειακή Κοινότητα με αγορά μεριδίου