ΠΑΡΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ , με  (δυνατότητα) πίστωση 12 μηνών

Συμμετοχή στην Ενεργειακή Κοινότητα με αγορά μεριδίου