Η Κίνα ετοιμάζεται για την ασύρματη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Το Συμβούλιο Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κίνας (CEC) επικύρωσε και δημοσίευσε ένα σύνολο εθνικών προτύπων για την ασύρματη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα βασίζονται στην τεχνολογία μαγνητικού συντονισμού που αναπτύχθηκε και κατοχυρώθηκε με διπλώματα ευρεσιτεχνίας από την WiTricity, μια εταιρία που ειδικεύεται στην ασύρματη μεταφορά ισχύος και έχει έδρα στη Μασαχουσέτη των Η.Π.Α.

Η έλλειψη τυποποίησης ήταν πάντα ένα σημαντικό εμπόδιο για τη διάδοση της ασύρματης φόρτισης, αλλά φαίνεται ότι στο εγγύς μέλλον η αυτοκινητοβιομηχανία θα εισαγάγει επιτέλους μια γενική λύση για όλα τα ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η WiTricity συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία τυποποίησης της ασύρματης φόρτισης των κινέζικων ηλεκτρικών οχημάτων μέσω της συνεργασίας της με το Ινστιτούτο Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κίνας (CEPRI), το Κέντρο Τεχνολογίας και Έρευνας Αυτοκινήτου της Κίνας (CATARC) και την CEC.

Έχοντας ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 1400 εκδοθέντων και εκκρεμών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η WiTricity έχει δηλώσει είκοσι κινεζικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας ως «βασικά πρότυπα» για συστήματα που εφαρμόζουν το κινέζικο πρότυπο φόρτισης GB.

Οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες και οι βασικοί προμηθευτές τους βασίζονται στην επιτροπή προτύπων GB για να καθορίσουν τη λύση ασύρματης φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων που θα αναπτυχθεί στην Κίνα.

Το επικυρωμένο πρότυπο είναι πλέον ένας σημαντικός παράγοντας που επιτρέπει την ανάπτυξη σε οχήματα και σε δημόσιες υποδομές φόρτισης. Η WiTricity συνεργάστηκε στενά με την επιτροπή τυποποίησης GB σε διάφορα σημαντικά τεχνικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών εναρμόνισης του προτύπου της Κίνας με άλλα διεθνή πρότυπα (SAE J2954, ISO 19363, IEC 61980) που θα δημοσιευθούν το 2020 και το 2021.

Το νέο πρότυπο περιγράφεται στα τέσσερα μέρη του εγγράφου GB / T 38775:

  • GB / T 38775.1 «Σύστημα ασύρματης φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις»
  • GB / T 38775.2 «Ασύρματο σύστημα φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα Μέρος 2: Επικοινωνία μεταξύ φορτιστή οχήματος και εξοπλισμού φόρτισης»
  • GB / T 38775.3 «Σύστημα ασύρματης φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος Μέρος 3: Ειδικές απαιτήσεις»
  • GB / T 38775.4 «Σύστημα ασύρματης φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος Μέρος 4: Όρια και μέθοδοι δοκιμής ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος»