ΠΩΛΕΙΤΑΙ φωτοβολταϊκό πάρκο 100 kW

Αττική φωτοβολταϊκό πάρκο 100 KW με ετήσια έσοδα 43.000 ευρώ περίπου, προς πώληση. Το πάρκο έχει FIT 0,285 €/KWh