Εννέα αιτήσεις για νέα φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα