ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας όλο και πιο κοντά στην αγορά