Έως 9 Σεπτέμβρη κατάθεση εγγράφων για φωτοβολταϊκά σε παραγωγική γη