ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ

 

 

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην Ομαδοποίηση κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου  500 kw   συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα: 

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από περισσότερους από 60 παραγωγούς-καταναλωτές, η επιλογή θα γίνει με βάση τη γεωγραφική κατανομή και την προτεραιότητα κατά χρονολογική σειρά των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

PRASINAENERGY@GMAIL.COM  – INFO@PRASINA.GR